Wet Milieubeheer (WMB)

De Wet Milieubeheer en met name de verplichting om energie te gaan besparen zal steeds strenger gehandhaafd worden. Elk bedrijf zal hier uiteindelijk mee te maken krijgen. Het niet nakomen van deze energiebesparingsverplichting zal leiden tot dwangsommen en mogelijk zelfs leiden tot sluiting van het bedrijf.

Verplichting tot informeren van de overheid

Ondernemers zullen dus zelf actief moeten gaan melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben ondernomen. Het doel is dat in 2020 alle bedrijven voldoen aan de Wet Milieubeheer, op dat moment zullen alle daarin opgenomen maatregelen ook daadwerkelijk zijn genomen.

Dit is de link naar die checklist.

LED verlichting is (bijna altijd) verplicht

Laat het helder zijn dat Led verlichting een van de grootste energiebesparende maatregel is! Wij helpen u hier graag bij. Lux Systems laat ondernemers concentreren op de kern van hun bedrijf. Een bedrijf wil groeien en daarom investeren in de kern van het bedrijf en niet in lampen en andere maatregelen om energieverbruik te verlagen. Gelukkig hoeft dit ook niet. Via Het VEC Fonds  kunnen wij onze klanten namelijk een financiering aanbieden. Klanten kunnen hierdoor eenvoudig aan hun wettelijke verplichting voldoen, zonder dat een investering nodig is.