In de wir war van subsidies kunnen wij u helpen bij de aanvraag van de volgende subsidies.

De Nederlandse overheid heeft hoge klimaatdoelstellingen vastgesteld. Om die te kunnen behalen worden bedrijven ondersteund die bijdragen aan verduurzaming. Voor het nakomen van afspraken gemaakt tussen de EU landen ter reductie van energieverbruik en CO2 uitstoot is led verlichting van toegevoegde waarde. Vandaar dat investeren in kwalitatief hoogwaardige Led verlichting met bewezen hoog rendement gestimuleerd wordt via de Energie-investeringsaftrek. Een ondernemer die overstapt op Led verlichting kan dus in veel gevallen aanspraak maken op de zogeheten Energie-investeringsaftrek (EIA).
Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.
Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst 2018.
Bij vragen over deze subsidie en voor de aanvraag voor deze aftrek helpen wij u graag.
Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze subsidie kan samen met de EIA worden aangevraagd. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.
Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de investeringsaftrek in de tabel:
 
De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunt u investeren in energiebesparing en toepassingen van duurzame energie bij sportaccommodaties.
 
De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidieregeling loopt van 2016 tot en met 2020.
Het budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties is voor 2018 verhoogd. In plaats van de geplande € 6 miljoen is er per 19 februari € 8 miljoen beschikbaar. 
Er is op dit moment nog € 2,1 miljoen aan subsidie beschikbaar. U kunt een subsidieaanvraag indienen via mijn.rvo.nl tot en met 7 december 2018, 17.00 uur.
Een ESCo is een Energy Service Company. Het is een bedrijf dat door toepassing van verschillende maatregelen een bepaalde energiebesparing voor een gebouweigenaar garandeert. Een sleutelrol hierbij speelt het prestatiecontract. Hierin worden afspraken tussen ESCo en opdrachtgever over (onder andere) de te realiseren energiebesparing vastgelegd. Worden de besparingsdoelen niet gehaald, dan is het risico voor de ESCo. Wordt er daarentegen meer energie bespaard, dan kan de winst worden verdeeld tussen ESCo en opdrachtgever. Daarnaast bevat het prestatiecontract - wanneer relevant - bepalingen over de kwaliteit van het te realiseren binnenklimaat en het onderhoud van de installaties.

Is mijn onderneming auditplichtig?

Heeft u een onderneming met meer dan 250 fte (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen)? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer ÉN een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen)? Dan is de energie-audit mogelijk op u van toepassing. U kunt dit nagaan via een stappenplan.

Is mijn onderneming auditplichtig?

Lux Systems B.V.                                              T  +31(299) 675041                              De Volger 26                                                    KvK    37155934       

1483GA De Rijp                                               Info@luxsystems.nl

www.luxsystems.nl                                       BTW   NL8212.31.376.B.01                The Netherlands - Europe                              IBAN   NL02INGB0006354066

                                                                                           

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

© 2009 Lux Systems B.V.