top of page
overstap-energie-label

Duurzaamheid verplichtingen

Heeft u een onderneming met meer dan 250 fte (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen)? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer ÉN een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen)? Dan is de energie-audit mogelijk op u van toepassing. U kunt dit nagaan via een stappenplan.

Zie de onderstaande knop om het stappenplan te bekijken

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw (>100m2) minimaal energielabel C hebben. Indien uw gebouw in 2023 niet over een geldig energielabel C of beter beschikt, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. 72 procent van de Amsterdamse kantoren voldoet momenteel nog niet aan deze norm. De kans is dus groot dat ook uw kantoor nog niet voldoet.

Zie onderstaande knoppen voor meer informatie

bottom of page